#

#

 

สถิติเยี่ยมชม

626971

 

  ติดตามเราได้ที่    

   พัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
   ที่ตั้ง  เลขที่  1076  ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
   รหัสไปรษณีย์ 80000  โทรศัพท์ 0 - 7535 - 6156  โทรสาร 0 - 7534 - 2371