ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อจอ LED ขนาด 4.48 X 1.92 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดซอฟต์แวร์ปฏิบัติการแบบลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พ.ค. 2565

ประกวดราคาซื้อชุดชอฟต์แวร์ปฏิบัติการแบบลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2565

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 24 ม.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธี E-Bidding 24 ม.ค. 2565

การประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธี e-bidding 16 ม.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ธ.ค. 2564

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Virtual Design ด้วยระบบปฏิบัติการ MacOs ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 12 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ช นะการเสน อราคาประกวดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเทคโนโลยี(Smart Classroom) 21 เม.ย. 2563

ประกวดราคาซื้อห้องเรียนเทคโนโลยี(Smart Classroom) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 10 เม.ย. 2563 

ประกวดราคาซื้อห้องเรียนเทคโนโลยี(Smart Classroom) 01 เม.ย. 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเทคโนโลยี (Smart Classroom) 26 มี.ค. 2563

ประกวดราคาซื้อห้องเรียนเทคโนโลยี(Smart Classroom) 24 มี.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดียขั้นสูง 23 มี.ค. 2563 

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดียขั้นสูง 17 มี.ค. 2563 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 28 ม.ค. 2563 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ม.ค. 2563

ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 31 ต.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารมินิบัส ขนาด 21 ที่นั่ง 25 ต.ค. 2562 

ประกาศเชิญช่วนส่งสเปกรถมินิบัส 63 20 ก.ย. 2562

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารมินิบัสขนาด 21 ที่นั่ง 04 ก.ย. 2562

 

กลับหน้าหลัก