ระบบทดลองทำข้อสอบ PISA 🆕

สามารถเข้าสู่ระบบทดลองทำข้อสอบ ได้จาก Link ต่อไปนี้ 

ระบบ PISA Online Testing

ระบบ PISA Like Online Testing

ระบบ PISA Style Online Testing