โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องผงปรุงรสยำจากมะนาวโห่เสริมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง