ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
2562-1161
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาด 18,100 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2562
2562-1160
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานธูปเทียนแพ ขนาด เบอร์2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2562
2562-1159
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3 ม. และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2562
2562-1158
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกคาร์เนชั่น และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2562
2562-1157
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อAdapter NB acer 19V 3.42A (5.5 X 1.7 mm.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2562
2562-1156
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการป้ายไวนิล ขนาด 3 x 2 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2562
2562-1154
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างคณะกลองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2562
2562-1153
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าไตรจีวร และอืนๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2562
2562-1152
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการป้ายไวนิล ขนาด 3 x 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2562
2562-1151
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกบัว (สีขาว) และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2562

Total 1405 Record : Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] Next>>