เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยวิธีการสรรหา สอบปฏิบัติการสอนของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยวิธีการสรรหา สอบปฏิบัติการสอนของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

11 พ.ค. 2564 0 209

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยวิธีการสรรหา สอบปฏิบัติการสอนของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพิ่มเติม รอบที่2 ปีการศึกษา 2564
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพิ่มเติม รอบที่2 ปีการศึกษา 2564

04 พ.ค. 2564 0 272

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพิ่มเติม รอบที่2 ปีการศึกษา 2564

มอบตัวออนไลน์ ภายในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่สมัครรอบเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 24-28  เมษายน 2564  ในระดับ ปวช.1)
มอบตัวออนไลน์ ภายในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่สมัครรอบเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 24-28  เมษายน 2564  ในระดับ ปวช.1)

03 พ.ค. 2564 0 458

มอบตัวออนไลน์ ภายในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่สมัครรอบเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 ในระดับ ปวช.1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2564 (สมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2564 (สมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564)

30 เม.ย. 2564 0 366

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2564 (สมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564)

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564

22 เม.ย. 2564 0 275

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตาพิเศษ
ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตาพิเศษ

02 เม.ย. 2564 0 2,025

ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีรอบเพิ่มเติมปีการศึกษา 2564
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีรอบเพิ่มเติมปีการศึกษา 2564

29 มี.ค. 2564 0 907

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีรอบเพิ่มเติมปีการศึกษา 2564<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบเพิ่มเติมปีการศึกษา 2564
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบเพิ่มเติมปีการศึกษา 2564

25 มี.ค. 2564 0 515

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบเพิ่มเติมปีการศึกษา 2564<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564
รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564

10 มี.ค. 2564 0 1,295

รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี(รอบทั่วไป)
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี(รอบทั่วไป)

03 มี.ค. 2564 0 308

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี(รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี(รอบทั่วไป)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี(รอบทั่วไป)

03 มี.ค. 2564 0 528

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี(รอบทั่วไป)

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. (โควต้าภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. (โควต้าภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2564

19 ก.พ. 2564 0 2,279

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. (โควต้าภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2564 <<อ่านรายละเอียดคลิก>>

^