เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

ประกวดราคาซื้อห้องเรียนเทคโนโลยี(Smart Classroom) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อห้องเรียนเทคโนโลยี(Smart Classroom) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

10 เม.ย. 2563 0 331

ประกวดราคาซื้อห้องเรียนเทคโนโลยี(Smart Classroom) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) <<รายละเอียดคลิก>>

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

28 ม.ค. 2563 0 263

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1

ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

31 ต.ค. 2562 0 603

ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง จัดซื้อห้องเรียนเทคโนโลยี(smart classrom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารมินิบัส ขนาด 21 ที่นั่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารมินิบัส ขนาด 21 ที่นั่ง

25 ต.ค. 2562 0 521

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารมินิบัส ขนาด 21 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1
^