เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บวชเนกขัมนารี นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.๑ (หญิง) ปี62

^