เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติและมอบโล่รางวัลให้แก่ครูผู้ควบคุม

1
^