วีดีโอแนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารวิทยาลัย

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบ TELLER PAYMENT ปวส.1 ปวส.2 [26 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 2921

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบ TELLER PAYMENT ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 [26 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 3017

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบ TELLER PAYMENT ปริญญาตรี ปี 1 , ปี 2 [26 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 343

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png ร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 60-63 [16 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 21

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png SAR_วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุง [16 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 57

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แผนยุทธศาสตร์60-63 [17 ส.ค. 2559] ดาวน์โหลด 17

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2559 [22 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 41

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pptx.png ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช [07 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 36

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png รายงานการประเมินตนเอง (SAR 58) [31 พ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 124

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ประกาศเปิดสอนภาคฤดูร้อน2559 [04 มี.ค. 2559] ดาวน์โหลด 607

ดูทั้งหมด

^