เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วีดีโอวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ข่าวสารวิทยาลัย

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png แบบชำระค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี [10 ต.ค. 2560] ดาวน์โหลด 26

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แบบชำระค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวส.2 [10 ต.ค. 2560] ดาวน์โหลด 166

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แบบชำระค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวส.1 [10 ต.ค. 2560] ดาวน์โหลด 186

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แบบชำระค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.1,2,3 [10 ต.ค. 2560] ดาวน์โหลด 309

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png รายงานประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2559 [08 ส.ค. 2560] ดาวน์โหลด 140

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา [24 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 435

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png แผนประจำปี พ.ศ.2560 [04 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 651

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [03 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 368

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png แนวปฏิบัติการประเมินผลและการแก้กิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [09 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 152

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png แบบประเมินรายวิชาเรียนรู้ในสถานประกอบการ ระดับ ปวช.2 [04 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 234

ดูทั้งหมด

^