วีดีโอแนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารวิทยาลัย

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png แนวปฏิบัติการประเมินผลและการแก้กิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [09 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 46

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png แบบประเมินรายวิชาเรียนรู้ในสถานประกอบการ ระดับ ปวช.2 [04 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 126

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้น,ฐาน วิชาประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี 2559 [17 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 147

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ [31 ต.ค. 2559] ดาวน์โหลด 139

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบ TELLER PAYMENT ปวส.1 ปวส.2 [26 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 3236

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบ TELLER PAYMENT ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 [26 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 3183

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบ TELLER PAYMENT ปริญญาตรี ปี 1 , ปี 2 [26 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 383

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png ร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 60-63 [16 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 72

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png SAR_วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุง [16 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 181

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แผนยุทธศาสตร์60-63 [17 ส.ค. 2559] ดาวน์โหลด 165

ดูทั้งหมด

^