วีดีโอแนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารวิทยาลัย

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2559 [22 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 1

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pptx.png ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช [07 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 13

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png รายงานการประเมินตนเอง (SAR 58)-part07.rar [21 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 23

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png รายงานการประเมินตนเอง (SAR 58)-part06.rar [21 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 8

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png รายงานการประเมินตนเอง (SAR 58)-part05.rar [21 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 5

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png รายงานการประเมินตนเอง (SAR 58)-part05.rar [21 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 3

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png รายงานการประเมินตนเอง (SAR 58)-part04.rar [21 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 3

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png รายงานการประเมินตนเอง (SAR 58)-part03.rar [21 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 4

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png รายงานการประเมินตนเอง (SAR 58)-part02.rar [21 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 5

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png รายงานการประเมินตนเอง (SAR 58)-part01.rar [21 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 15

ดูทั้งหมด

^