วีดีโอแนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารวิทยาลัย

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้น,ฐาน วิชาประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี 2559 [17 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 116

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ [31 ต.ค. 2559] ดาวน์โหลด 39

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบ TELLER PAYMENT ปวส.1 ปวส.2 [26 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 3174

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบ TELLER PAYMENT ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 [26 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 3161

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบ TELLER PAYMENT ปริญญาตรี ปี 1 , ปี 2 [26 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 377

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png ร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 60-63 [16 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 69

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png SAR_วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุง [16 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 145

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แผนยุทธศาสตร์60-63 [17 ส.ค. 2559] ดาวน์โหลด 157

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2559 [22 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 133

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pptx.png ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช [07 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 49

ดูทั้งหมด

^