แจ้งนักเรียน/นักศึกษา ทุกระดับชั้นทราบ
แผนปฏิบัติงานทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558
วัน/เดือน/ปี
งานที่ปฏิบัติ    
หมายเหตุ
6-7 ตุลาคม 2558 ประกาศผล (เกรด 0, ม.ส.) ภาคเรียนที่ 1/2558
พร้อมลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2, ปวช.3
เวลา 09.00-16.00 น. ที่งานทะเบียน


 
*แก้กิจกรรม (ม.ผ.)
ณ ห้องกิจกรรม
ทุกระดับชั้น

(แนวปฏิบัติการประเมินผลและการแก้กิจกรรม)
15 ตุลาคม 2558
ลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 (ระดับ ปวช.)
 
  *ระดับชั้น ปวช.1 ลงทะเบียนเวลา 08.30-10.30 น.
 
  *ระดับชั้น ปวช.2 ลงทะเบียนเวลา 10.30-12.30 น.
 
  *ระดับชั้น ปวช.3 ลงทะเบียนเวลา 13.00-15.00 น.
 
16 ตุลาคม 2558
ลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 (ระดับ ปวส.)
 
  *ระดับชั้น ปวส.1 ลงทะเบียนเวลา 08.30-10.30 น.
 
  *ระดับชั้น ปวส.2 ลงทะเบียนเวลา 10.30-12.30 น.
 
16 ตุลาคม 2558
ลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 (ระดับ ปริญญาตรี)
ลงทะเบียน เวลา 10.30-12.30 น.
 
19 ตุลาคม 2558 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558
 
26-27 ตุลาคม 2558
ลงเบียนช้าทุกระดับชั้น
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

Welcome, Goto Site