ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559


วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กำหนดการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.2  ปีการศึกษา  2559
 
กำหนดการลงทะเบียน คลิ้ก!!
ค่าลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
ปวช.2 คลิ้ก!!
ปวช.3 คลิ้ก!!
ปวส.2 คลิ้ก!!
แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.2  ปวช.3  และ  ปวส.2 คลิ้ก!!

 

การเปิดสอนปรับพื้นฐาน ประจำปี 2559 คลิ้ก!!
สำหรับนักเรียนนักศึกษา ปวช. 1-2 และ ปวส.1
สามารถดูผลการเรียนได้ในระบบ RMS

                                                                                                      
รับสมัครนักเรียนที่จบ ระดับชั้น ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง เปิดภาคเรียน !!
สมัครที่แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดกิจกรรมหลอมรวมฯ ระดับ ปวส.1 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ทางแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ จึงขอเลื่อนการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ ปวส. 1 จากเดิม วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 เป็น 11-13 พฤษภาคม 2559 !!

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

Welcome, Goto Site