กำหนดการ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
23-27 เมษายน 2561 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ระดับ ปวช.1
30 เมษายน 2561 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ณ โรงแรมทวิลโลตัส
ปวช. 08.00 - 12.00 น.
ปวส. 13.00 - 16.00 น.
30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.1
2-6 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมบรรพชาสามเณรนักเรียน นักศึกษาชาย ปวช.1และ ปวส.1 ณ วัดประดู่พัฒนาราม
3-4 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเนกขัมมะนารีนักเรียนหญิง ปวช.1 ณ  วัดพระนคร, วัดมหาธาตุ, วัดชายนา
3-5 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมตามหลักธรรมศาสนาอิสลาม ณ โรงเรียนประทีปศาสน์
5-6 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเนกขัมมะนารี นักเรียนหญิง ปวส.1 ณ วัดพระนคร, วัดมหาธาตุ, วัดชายนา
10 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนเรียน นักเรียน-นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1        
<<<คลิกดาวน์โหลดดูรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด>>>
<<<<ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา ปี 61>>>
<<<ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปวช1.และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561>>>

เข้าสู่เว็บวิทยาลัย