กำหนดปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

ปวช.1 และ ปวส.1 ตั้งแต่ วันที่ 24 ส.ค.- 4 ก.ย. 2558

ปวช.2 ,3 และปวส.2 ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.- 15 ก.ย. 2558

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

Welcome, Goto Site