ประกาศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งพลให้เกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่
การคมนาคมไม่สะดวก ทางวิทยาลัยจึงประกาศ
หยุดเรียนเหตุพิเศษอุทกภัย 2 วันคือ วันพุธ,พฤหัสบดี ที่ 6,7 ธันวาคม 2560
เข้าสู่เว็บวิทยาลัย