ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ ลานถนนคนเดิน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ระหว่าง วันที่ 18-31 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
มีกิจกรรมดังนี้
1. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)
    - ซ่อมคอมพิวเตอร์
    - ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
2. สอนและย้อมผ้าฟรี
3. สอนทำริบบิ้นโบว์สีดำ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. บริการซ่อมผ้าและปรับเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า
5. สอนอาชีพระยะสั้น ทำขนมเบเกอรี โดยแผนกอาหาร

::ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้า::
::ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน รายวิชา::
ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนในระบบ  TELLER  PAYMENT  ปวช.
ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนในระบบ  TELLER  PAYMENT  ปวส.
ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนในระบบ  TELLER  PAYMENT  ป.ตรี 
 
การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกการเรียนรู้ในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา
ณ ห้องประชุมพระเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
:: วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ::
- แผนกวิชาการบัญชี
 
:: วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ::
- แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
- แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
-แผนกวิชาการตลาด

:: วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ::
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
-แผนกวิชาคหกรรม

:: วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ::
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
- แผนกวิชาการเลขานุการ


::ตารางเข้าแถวภาคเรียนที่ 2/2559::

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัย