เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วีดีโอวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ข่าวสารวิทยาลัย

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (part2) [07 ธ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 0

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (part1) [07 ธ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 0

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโดยเน้นการบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ [07 ธ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 14

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช [02 ต.ค. 2561] ดาวน์โหลด 537

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png การประเมินโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560 [27 ก.ย. 2561] ดาวน์โหลด 24

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png SAR60 [01 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 90

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2560 [20 พ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 18

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน [01 พ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 3308

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา ปี 61 [19 เม.ย. 2561] ดาวน์โหลด 1037

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) [19 ม.ค. 2561] ดาวน์โหลด 215

ดูทั้งหมด

^