ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กำหนดการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.2  ปีการศึกษา  2559
 
กำหนดการลงทะเบียน คลิ้ก!!

ค่าลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
ปวช.2 คลิ้ก!!
ปวช.3 คลิ้ก!!
ปวส.2 คลิ้ก!!


 

การเปิดสอนปรับพื้นฐาน ประจำปี 2559 คลิ้ก!!

สำหรับนักเรียนนักศึกษา ปวช. 1-2 และ ปวส.1
สามารถดูผลการเรียนได้ในระบบ RMS

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

Welcome, Goto Site