วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปิดสอน หลักสูตรระยะสั้น
ทำการสอนในวันที่ 15-16, 22-23 และ 29 มิ.ย.2562 โดยมีรายวิชาดังนี้คือ
1. เสื้อลูกไม้
2. ผ้าถุงสำเร็จ
3. คุกกี้
4.อาหารไทยยอดนิยม
5. การจัดดอกไม้งานมงคลสมรส
6. นวดหน้า
7. แกะสลักแต่งจานอาหาร
8. พิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ
9. งานติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์
10. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
โดยจะทำการรับสมัคร ในวันที่ 5-7 และ 10-12 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เวลา 09.00-15.00 น.